Et viktig tiltak mot grønnvasking

Tirsdag 26.04 presenterte Miljøstiftelsen ZERO og PwC Norway rapporten «Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter». Vi i KAPO var tilstede under lanseringen.

Denne rapporten er et viktig signal til norske bedrifter. Den tydeliggjør viktigheten av å gjøre en grundig jobb ved kjøp klimakreditter. Rapporten forklarer også godt hvordan bedrifter kan oppnå klimanøytralitet i fremtiden, og hvordan vi burde forholde oss til bruken av påstander om klimanøytralitet i dag.

Det har lenge vært en mangel på informasjon om disse temaene, spesielt på norsk. Derfor er rapporten utrolig viktig i en tid der stadig flere bedrifter ser viktigheten av å gjøre en større innsats for klima!

Det settes fokus på flere problemstillinger og utfordringer rundt klimakreditter og klimanøytralitet. Samtidig bygges det opp under de positive effektene ved riktig bruk av kreditter.

«Det frivillige karbonmarkedet kan spille en viktig rolle for å finansiere og skalere opp disse løsningene, og det gir private selskap mulighet til å bidra til å realisere utslippskutt utenfor egen virksomhet. Ved å bruke det frivillige karbonmarkedet på denne måten, kan private selskap utløse store utslippskutt i utviklingsland og vekstøkonomier, slik at disse landene kan øke sine ambisjoner under Parisavtalen.» – utdrag fra rapporten

I Kapo jobber vi for mindre grønnvasking og mer klimahandling. Vi håper aktørene i det norske markedet sammen bidrar til god kvalitet i kredittene de selger og full åpenhet om standarder, kriterier og resultater de oppnår.

Vi ønsker også å takke Zero og PWC for en særdeles god og informativ rapport. Rapporten kan leses her.

Ønsker du å vite mer om hvordan Kapo jobber for mindre grønnvasking? Ta gjerne kontakt med oss på kapo@kapo.no!