KAPO og Fair med samarbeid om klimakompenserte faktura

I partnerskap med KAPO har Fair som selskap satt seg som mål å bli helt klimanøytrale, med et netto null karbonavtrykk, og dermed bli det første helt klimanøytrale fakturahåndteringsselskapet.

Utsendelse av faktura på papir forårsaker store mengder CO2-utslipp. Fair har gjennom en omfattende digitalisering av utsendelsene redusert disse utslippene kraftig. Faktisk er så mye som 83% av alle fakturaer Fair sender ut digitale. Selv om Fair har gjort en stor innsats med å digitalisere utsendelsene, er det fortsatt noen faktura som må sendes ut på papir. I tillegg til dette har digitale faktura også et klimaavtrykk, selv om dette er langt lavere enn klimaavtrykket til papirfaktura.

Fair har derfor inngått et samarbeid med KAPO. Fair tilbyr nå sine kunder å kompensere for både digital- og papirfaktura de sender ut gjennom høykvalitets klimakreditter levert av KAPO. Initiativet er unikt i Norge, og viser tydelig at Fair mener alvor i sitt bærekraftarbeid.

«Fair ønsker å ta en ledende posisjon innen bransjen, og jobbe for å fremme gode prosjekter som våre kunder kan klimakompansere med. Klimakompensasjon blir et viktig bidrag til bærekraftige tjenester fremover» sier leder for vekstinitiativer i Fair Group, Rune Heimstad

Kundene er positive

Flere av Fairs kunder har allerede blitt med, og er i gang med å kompensere for sine fakturaer. En av disse kundene er strømselskapet Motkraft.

«I tillegg til å være et non-profit selskap, er det viktig for Motkraft å levere en mest mulig bærekraftig totalleveranse av strøm til våre kunder» sier daglig leder i Motkraft, Bjørn Christian Spieler.

KAPO setter stor pris på å samarbeide med et fremtidsrettet og bærekraftig selskap som Fair. I løpet av kort tid har Fair sikret seg en posisjon som den mest innovative organisasjonen i Norge innenfor innfordring og distribusjon. Fokuset Fair nå har på klima og bærekraft befester denne posisjonen ytterligere, og selskapet fremstår som ledende i bransjen når det gjelder engasjement for disse sakene.

KAPO leverer klimakreditter av høyeste kvalitet til sine kunder, og for Fair var dette viktig ved valget av samarbeidspartner. Kompensasjonen av faktura Fair sender ut skjer gjennom skogplanting i våre prosjekter CO2OL Tropical Mix i Panama og Uchindile & Mapanda i Tanzania. Les gjerne mer om samarbeidet her.