Hva er klimaavtrykket til din bedrift?

Alle bedrifter har et klimaavtrykk. Mange synes det er vanskelig å vite hvordan man kan redusere dette. Hvor skal man begynne, og hva skal man ta tak i først? Vi har laget en enkel liste for bedrifter som ønsker å komme i gang med klimaarbeidet:

  1. Få oversikt – lag et klimaregnskap

Det første en bedrift må gjøre når man skal starte klimaarbeidet er å skaffe seg oversikt over eget klimaavtrykk. Dette gjøres som regel ved å utarbeide et klimaregnskap. Et klimaregnskap er en oversikt over utslippene til en bedrift, fordelt på ulike utslippskilder. Det er vanlig å dele inn et klimaregnskap i tre deler, Scope 1- 2- og 3. Scope 1 tar for seg bedriftens direkte utslipp. Utslippene fra bedriftens energibruk utgjør Scope 2. Scope 3 tar for seg andre indirekte utslipp, som for eksempel flyreiser. Hvis din bedrift ikke har utarbeidet et klimaregnskap allerede, kan dere få et ved å fylle ut vår kalkulator. Dere vil da få et enkelt, oversiktlig klimaregnskap basert på tallene dere har lagt inn i kalkulatoren. Dette er et godt utgangspunkt for å starte med klimaarbeidet i deres bedrift.

  1. Begynn med de lavthengende fruktene

Når bedriften har fått en oversikt over utslippene, starter jobben med å redusere det man kan. Et godt tips her er å starte med de lavest hengende fruktene, altså de utslippene som lar seg redusere relativt enkelt. Da skapes resultater raskt, og motiverer for videre arbeid med utslippskutt!

  1. Involver hele organisasjonen

Det er viktig å involvere hele organisasjonen i klimaarbeidet. Vær åpne om mål og resultater underveis, slik at alle forstår bakgrunnen for de tiltak som gjøres. Klimaarbeid er et positivt tiltak som de fleste støtter, og mulighetene for å lykkes øker hvis alle er involvert i prosessen.

  1. Kommunikasjon

Det er lov å skryte av klimaarbeid og utslippskutt! Å skryte av dette arbeidet er også viktig, da det kan inspirere andre til å gjøre en innsats. Pass likevel på å ikke gå i grønnvasking-fellen. Vi anbefaler å lese gjennom grønnvasking-plakaten før dere kommuniserer deres klimaarbeid utad.

  1. Kompensasjon av residualutslipp

Selv om man reduserer det man kan av utslipp, vil man alltid sitte igjen med et såkalt residualutslipp. Dette er den delen av bedriftens klimaavtrykk man ikke har klart å redusere til enhver tid. Etterhvert som man jobber med reduksjon over tid vil disse utslippene forhåpentligvis gå ned, men det er vanskelig å redusere seg helt til null. Da kan det være en god løsning å kompensere for sitt residualutslipp, slik at resultatet blir tilsvarende netto null. Gjennom KAPO kan bedrifter kompensere for sine residualutslipp, gjennom klimaprosjekter sertifisert av de strengeste internasjonale standarder. For at verden skal nå sine klimamål er vi avhengige av både klimakutt og finansiering av klimaprosjekter gjennom kompensasjon.

 

klimavennlig