Hva kjennetegner egentlig et godt klimaprosjekt?

Selskaper som ønsker å kompensere for sine utslipp gjennom klimakreditter møter raskt på en vanskelig utfordring. Hvilke prosjekter skal vi kjøpe kreditter i? Det finnes mange ulike typer klimaprosjekter, og det kan virke nærmest umulig å skille mellom disse og avgjøre hvilke som har best effekt og kvalitet.

Når man skal vurdere et klimaprosjekt er det noen viktige prinsipper man må vurdere, for å være sikker på at prosjektet er av god kvalitet.

Viktige prinsipper for gode klimaprosjekt:

  • Reelt. Det må finnes bevis for prosjektet faktisk reduserer utslipp i de mengdene det lover.
  • Addisjonalitet. Prosjektet må redusere utslipp som ikke hadde blitt redusert dersom prosjektet ikke eksisterte. F.eks. vil et vindkraftverk som tjener penger på strømmen det genererer ikke bli stanset, selv om pengene fra klimakreditter stoppet.
  • Målbart. Utslippsreduksjonen prosjektet bidrar til må være målbar for at det beregnes hvor mye utslipp som faktisk reduseres.
  • Varig. Prosjektet må garantere for at utslippene som kuttes sannsynligvis er permanente, slik at effekten ikke nulles ut på sikt.
  • Verifiserbart. Tredjepartsaktører må kunne verifisere utslippskuttene gjennom prosjektets levetid.
  • Lekkasjer. Prosjektet kan ikke ha lekkasjer. Dette betyr at prosjektet ved å redusere utslipp ikke fører til økt utslipp andre steder. Et eksempel på dette kan være at ved å bevare skog i et område, kan det føre til økt avskoging i et annet område.

Vanskelig å bedømme

Det kan være vanskelig å bedømme om et prosjekt oppfyller disse prinsippene. Derfor er det utviklet internasjonale standarder som stiller strenge krav til blant annet at disse prinsippene følges. Når man kjøper klimakreditter er derfor det viktigste du kan gjøre å forsikre deg at kredittene er i prosjekter sertifisert med en av disse standardene. De mest anerkjente standardene er Gold Standard og VCS.

I tillegg til å sørge for at disse prinsippene følges har både Gold Standard og VCS åpne registre for kreditter, som sørger for at kredittene ikke telles flere ganger, men faktisk slettes når de skal.

Det finnes også andre sertifiseringer i tillegg til disse, som dekker mer spesifikke deler av et prosjekt. For eksempel kan noen skogprosjekter være sertifisert med FSC, en egen sertifiseringsordning for skog.

Skogprosjekter er også bredt anerkjent som gode prosjekter, da de aktivt tar opp CO2 fra atmosfæren. Der andre typer prosjekter i mange tilfeller kun reduserer utslipp, sørger skogprosjekter for faktisk opptak av klimagasser. Skogprosjekter er også viktige med tanke på dyreliv og økosystemer.

Det finnes både gode og dårlige klimaprosjekter, men følger du anbefalingene i denne artikkelen er det en godt utgangspunkt når du skal velge hvilke prosjekter du ønsker å klimakompensere gjennom.

Her kan du lese mer om KAPOs klimaprosjekter.

klimaprosjekter