Kompenser for ditt klimaavtrykk gjennom KAPO - bli en del av løsningen på klimakrisen!

Les mer om hva det vil si å bli klimakompensert her
HVORFOR
Vi er nødt til å ta klimaendringene på alvor. Verden opplever stadig mer ekstremvær, og vi merker allerede konsekvensene på kroppen.

Les mer

HVORDAN
Planting og bevaring av skog er et av de mest effektive virkemidlene vi har for å redusere CO2 i atmosfæren.

Les mer

HVOR
Klimaendringene er globale, og kjenner ingen landegrenser. Vi støtter prosjekter i blant annet Panama og Tanzania.

Les mer

FAKTA
Hver Nordmann har i gjennomsnitt et CO2 utslipp på ca. 12 tonn per år. Dette er langt mer enn det globale gjennomsnittet på 4,8 tonn.

Les mer

Bli klimakompensert du også

Alle kan være en del av løsningen!

PRIVATPERSON

Som privatperson kan du kompensere for dine klimautslipp gjennom KAPO.
Du støtter da noen av verdens beste prosjekter for bekjempelse av klimaendringer.
Vi kompsenerer for mer enn ditt månedlige klimaavtrykk, slik at du
med rette kan kalle deg klimakompensert.
Alle våre prosjekter er sertifisert med noen av
de strengeste sertifiseringene for klimaprosjekter som finnes.

BEDRIFT

Til bedrifter kan vi tilby både kompensasjon for bedriftens utslipp, og klimakompenserte ansatte.
Alle bedrifter har utslipp i større eller mindre grad.
Gjennom KAPO.NO kan din bedrift kompsenere for utslipp man ikke klarer å kutte på andre måter.
Du kan også kompensere for dine ansatte. Dette betyr at du kompenserer for hele klimaavtrykket
til dine ansatte, både privat og i jobbsammenheng.

Reduser ditt klimaavtrykk

KAPO hjelper deg å finne de rette tiltakene