HVA VI GJØR

KAPO hjelper din bedrift med klima og bærekraft

KLIMAREGNSKAP
KAPO hjelper din bedrift å kartlegge klimautslipp og lage klimaregnskap i tråd med GHG-protokollen. Alle bedrifter burde ha et klimaregnskap.
STRATEGI

Klima- og bærekraftarbeid burde være en del av den grunnleggende strategien til alle bedrifter. KAPO hjelper bedrifter å utvikle en slik strategi.

UTSLIPPSREDUKSJONER

Etter at bedriftens utslipp er kartlagt trenger man en plan for utslippskutt. KAPO kan finne de de viktigste driverne for utslipp og kartlegge reduksjonspotensiale.

KLIMAKOMPENSERING
KAPO hjelper bedrifter med klimakompensering gjennom klimakreditter av høy kvalitet, sertifisert med de strengeste internasjonale standarder. Alle våre klimakreditter bidrar til negative utslipp gjennom planting av skog.
KOMMUNIKASJON

Kommunikasjon og markedsføring av klima- og bærekraftarbeid kan være vanskelig. KAPO hjelper dere å markedsføre uten å grønnvaske!

EN DEL AV LØSNINGEN

Gjennom utslippsberegninger, reduksjoner og klimakompensering tilbyr KAPO din bedrift en viktig brikke i klimakampen, slik at dere kan bli en del av løsningen.

Noen av våre kunder:

KLIMAREGNSKAP TIL DIN BEDRIFT?

Kom i gang her!

KLIMAKREDITTER SOM IKKE GRØNNVASKER

6 grunner til at vi mener våre klimakreditter ikke grønnvasker

Skreddersydde klimaløsninger

Legg igjen kontaktinfo, så kontakter vi deg!